Pinotex Wood Primer BPR

Ūdens bāzes biocīds gruntēšanas aizsarglīdzeklis
Priekšrocības
  • Lietošanai gatavs koksnes konservants (TL8)
  • Aizsargā koksni no zilējuma un trupes
  • Nodrošina labu adhēziju ar nākamo virsmas apdares pārklājumu
Tehniskā informācija
  • Žūšanas laiks 16 stundas
  • Otra krāsas kārta Var krāsot pēc 16 stundām
  • Krāsas kārtu skaits 1
Lejupielādēt

Drošības datu lapa Lejupielādēt

Tehnisko datu lapa Lejupielādēt

Produkta apraksts

Ūdens bāzes bezkrāsains koksnes konservants (TL8) koksnes piesūcināšanai
pirms “Pinotex” koksnes aizsarglīdzekļu un krāsu lietošanas. Izmantošanai gatavais produkts nodrošina labu pielipšanu pārklājuma kārtai un aizsargā koksni no
zilējuma un trupes. Paredzēts izmantošanai gan mājās, gan profesionāli. PIELIETOJUMS
Jaunas un līdz tīrai koksnei attīrītas koka virsmas, veicot ārdarbus, piemēram,
atbalsta konstrukcijas vai norobežojumi, baļķu ēkas, fasādes, terases, durvis,
loga rāmji, žogi, jumta paspārņu dēļi. Produkts ir piemērots tikai virszemes koka
daļām (saskaņā ar EN335 2. un 3. klasi), kas neatrodas saskarē ar zemes virsmu
vai ūdens vidi. Ar produktu apstrādātā koka virsma jāpārklāj ar koksnes aizsarglīdzekli “Pinotex” vai koksnei piemērotu krāsu, un jānodrošina tās profilaktiskā
krāsošana.
PIELIETOJUMA SFĒRAS IEROBEŽOJUMI
Produktu nedrīkst izmantot iekšdarbiem, izņemot loga rāmju ārpusi un ārdurvis,
kas iepriekš ir apstrādātas ar ārdarbiem paredzētu produktu. Neizmantot produktu tādas koksnes apstrādei, kas var atrasties tiešā saskarē ar pārtikas produktiem, dzīvnieku barību vai piederumiem.